RSS
Чорнобаївський сайт
Офіційний сайт смт.Чорнобай. Я люблю своє рідне містечко!
Работу предлагаю Главная страніца Работа нужна Услуги предлагаю Софт Услуги нужны
Офіційний сайт Чорнобай Чорнобай робота Чорнобай послуги

Правила сайту - Офіційний сайт смт.Чорнобай.
Правила користування ресурсами chornobai.ucoz.ua 1. Команда сайту chornobai.ucoz.ua (тут і далі Ми) ЗНІМАЄ з себе відповідальність за: предоставлення КОРИСТУВАЧАМИ матеріалу для ознайомлення іншими користувачами. В разі порушення авторських прав правовласників, або їх законних представників, командаchornobai.ucoz.ua  зобов'язався РОЗГЛЯНУТИ скаргу протягом 5-ти днів.Детальніше в пункті 2 сьогоденню правив. 2)Просмотр закритого розділу XXX(+18) .Ми не поширюємо порнографію дітям.Розділ XXX(+18) ЛИШЕ для користувачів тих, що досягли за законодавством України (в разі знаходження за межами України законодавству своєї країни) віку, що знімає обмеження на перегляд порнографії. Але ми не завжди можемо проконтролювати вік користувача, тому МИ відмовляємося від ответственності.2.Права і обов'язків сторін в разі заяви про порушення авторських прав.В разі звернення безпосередньо автора: Після надання автором документів(ісходников, ліцензії або інших) підтверджуючих авторство, команда chornobai.ucoz.ua негайно видалить матеріал що порушує авторські права. 2)У випадку звернення ПОСЕРЕДНИКА (наприклад ТОВ Веб-сервера контроль або WEB SHERIF):[/b] Після надання посередником доручення і обов'язково ЛІЦЕНЗІЇ на посередництво або свідоцтво про реєстрацію ТОВ матеріал негайно буде видалений сайту. 3)У випадку відмови від надання документів, підтверджуючих авторство, команда   chornobai.ucoz.ua  залишає за собою право НЕ ВИДАЛЯТИ матеріал з сайту на підставі непідтвердження авторського права. В разі дій автора або посередника, які приведуть до закриття або порушення працездатності сайту, команда chornobai.ucoz.ua  залишає за собою право вживання заходів цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності, передбачених законодавством України, Росії і інших країн, в яких у нас є представники.  Ми поважаємо авторські права і зобов'язалися сприяти авторам в їх захисті.Ми також зобов'язалися блокувати IP адреси посередників, спамерів, і інших порушників авторського права для підтримки безпеки і збереження авторського права на нашому ресурсі. 3.О самому ресурсі chornobai.ucoz.ua . chornobai.ucoz.ua надає ресурс для обміну користувачами інформацією(матеріалами) або ознайомлення інших користувачів з цією інформацією, спілкування користувачів, а також сервісу зручної навігації по матеріалах, наданих користувачами для ознайомлення інших користувачів(програма chornobai.ucoz.ua ). 4.Если ви не згодні з даними правилами, ми рекомендуємо вам покинути наш ресурс. В разі знаходження на нашому ресурсі і використанні його, ви автоматично приймаєте дані правила і погоджуєтеся з ними.Дані правила будуть доповняться у міру розвитку ресурсу. 18.01.2012
Почнемо з того, що на сайті спілкуються сотні людей, різних релігій і поглядів, і всі вони є повноправними відвідувачами нашого сайту, тому якщо ми хочемо щоб це співтовариство людей функціонувало нам і необхідні правила. Ми настійно рекомендуємо прочитати сьогодення правила, це займе у вас всього хвилин п'ять, але збереже нам і вам час і допоможе зробити сайт цікавішим і організованим.Почнемо з того, що на нашому сайті потрібно поводитися шанобливо до всіх відвідувачів сайту. Не треба образ по відношенню до учасників, це завжди зайве. Якщо є претензії - звертайтеся до Адмінам або Модераторів (скористайтеся особистими повідомленнями). Образа інших відвідувачів вважається у нас одним з найтяжчих порушень і строго карається адміністрацією. У нас строго заборонений расизм, релігійні і політичні вислови. Заздалегідь дякуємо вам за розуміння і за бажання зробити наш сайт ввічливішим і доброзичливішим.  На сайті строго заборонено: - повідомлення, що не відносяться до вмісту статті або до контексту обговорення - образа і загрози в адресу відвідувачів сайту - в коментарях забороняються вирази, що містять не нормативну лексику, принижують людську гідність, розпалюють міжнаціональну ворожнечу, - спам, а також реклама будь-яких товарів і послуг, інших ресурсів, ЗМІ або подій, що не відносяться до контексту обговорення статті Давайте поважатимемо один одного і сайт, на який Ви і інші читачі приходять поспілкуватися і висловити свої думки. Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти коментарі або частину коментарів, якщо вони не відповідають даним вимогам. При порушенні правив вам може бути дане запобігання. В деяких випадках може бути даний бан без запобігань. По питаннях зняття бана писати адміністраторові. Образа адміністраторів або модераторів також караються баном - поважайте чужу працю.
Використання неліцензійних ключів переслідується законом. Всі матеріали, файли, заслання на ключі, викладені на цьому сайті, знайдені в інтернеті і представлені виключно в цілях ознайомлення. Адміністрація сайту не несе жодної відповідальності за їх  використання. Якщо ви не згодні з умовами, то покиньте сайт.
Руская версия.
Правила пользования ресурсами chornobai.ucoz.ua 1. Команда сайта chornobai.ucoz.ua (здесь и далее Мы) СНИМАЕТ с себя ответственность за: предоставление ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ материала для ознакомления другими пользователями. В случае нарушения авторских прав правообладателей,или их законных представителей,командаchornobai.ucoz.ua  обязуется РАССМОТРЕТЬ жалобу в течении 5 дней.Подробнее в пункте 2 настоящих правил. 2)Просмотр закрытого раздела XXX(+18).Мы не распространяем порнографию детям.Раздел XXX(+18) ТОЛЬКО для пользователей достигших по законодательству Украины (в случае нахождения за пределами Украины законодательству своей страны) возраста,снимающего ограничение на просмотр порнографии. Но мы не всегда можем проконтролировать возраст пользователя,поэтому МЫ отказываемся от ответственности.2.Права и обязанности сторон в случае заявления о нарушении авторских прав.В случае обращения непосредственно автора: После предоставления автором документов(исходников,лицензии или иных) подтверждающих авторство, команда chornobai.ucoz.ua незамедлительно удалит материал нарушающий авторские права. 2)В случае обращения ПОСРЕДНИКА (например ООО Веб контроль или WEB SHERIF):[/b] После предоставления посредником доверенности и обязательно ЛИЦЕНЗИИ на посредничество или свидетельство о регистрации ООО материал незамедлительно будет удален сайта. 3)В случае отказа от предоставления документов,подтверждающих авторство, команда   chornobai.ucoz.ua  оставляет за собой право НЕ УДАЛЯТЬ материал с сайта на основании неподтверждения авторского права. В случае действий автора или посредника, которые приведут к закрытию либо нарушению работоспособности сайта, команда chornobai.ucoz.ua  оставляет за собой право применения мер гражданской, административной или уголовной ответственности, предусмотренных законодательством Украины,России и других стран, в которых у нас есть представители.  Мы уважаем авторские права и обязуемся содействовать авторам в их защите.Мы также обязуемся блокировать IP адреса посредников,спамеров, и прочих нарушителей авторского права для поддержания безопасности и сохранности авторского права на нашем ресурсе. 3.О самом ресурсеchornobai.ucoz.ua . chornobai.ucoz.ua предоставляет ресурс для обмена пользователями информацией(материалами) или ознакомления других пользователей с этой информацией,общения пользователей,а также сервиса удобной навигации по материалам,предоставленным пользователями для ознакомления других пользователей(программа chornobai.ucoz.ua ). 4.Если вы не согласны с данными правилами,мы рекомендуем вам покинуть наш ресурс. В случае нахождения на нашем ресурсе и использовании его,вы автоматически принимаете данные правила и соглашаетесь с ними.Данные правила будут дополнятся по мере развития ресурса. 18.01.2012 
Начнем с того, что на сайте общаются сотни людей, разных религий и взглядов, и
все они являются полноправными посетителями нашего сайта, поэтому если мы
хотим чтобы это сообщество людей функционировало нам и необходимы правила.
Мы настоятельно рекомендуем прочитать настоящие правила, это займет у вас
всего минут пять, но сбережет нам и вам время и поможет сделать сайт более
интересным и организованным.Начнем с того, что на нашем сайте нужно вести
себя уважительно ко всем посетителям сайта. Не надо оскорблений по отношению
к участникам, это всегда лишнее. Если есть претензии - обращайтесь к Админам
или Модераторам (воспользуйтесь личными сообщениями). Оскорбление других
посетителей считается у нас одним из самых тяжких нарушений и строго
наказывается администрацией. У нас строго запрещен расизм, религиозные и
политические высказывания. Заранее благодарим вас за понимание и за желание
сделать наш сайт более вежливым и дружелюбным.

На сайте строго запрещено:
- сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения
- оскорбление и угрозы в адрес посетителей сайта
- в комментариях запрещаются выражения, содержащие не нормативную лексику,
унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь
- спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий,
не относящихся к контексту обсуждения статьи Давайте будем уважать друг друга
и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои
мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или
часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
При нарушении правил вам может быть дано предупреждение. В некоторых
случаях может быть дан бан без предупреждений. По вопросам снятия бана писать
администратору. Оскорбление администраторов или модераторов также караются
баном - уважайте чужой труд.
 Использование нелицензионных ключей преследуется законом. Все материалы, файлы, ссылки на ключи, выложенные на этом сайте, найдены в интернете и представлены исключительно в целях ознакомления. Администрация сайта не несет никакой ответственности за за их использование. Если вы не согласны с условиями, то покиньте сайт.

Який у вас біоритм життя?
Всего ответов: 31
Реклама на сайті Чорнобай - 063-878-77-71 Ковка Киев
Найближчі населені пункти до селища міського типу    Чорнобай: Ви власник цих сайтів, пропоную співпрацю! м. Золотоноша20 км
смт. Оржиця29 км
м. Черкаси32 км
смт. Драбів34 км
смт. Новооржицьке48 км
м. Гребінка50 км
с. Великі Липняги56 км
м. Сміла59 км
м. Лубни61 км
Понеділок
12.04.2021
06:42

[ Управління профілем ]
Онлайн радио

OnLine
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Користувачів онлайн:
На сайті Чорнобай були:

Ремонт компютерів настройка та устаноака систем, програм та антивірусів, створення рефератів, дипломних, курсових, робіт.Банери та дизайн. Створення сайтів Черкаси - Чорнобай тел. - 063 - 878 - 77 - 71 - 096 - 180 - 12 - 12
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Generic License.